Raskere og enklere betaling for frilansere

Ingen administrasjon - bare bli betalt for jobben du har gjort.
Så enkelt er det!


Invoice without a company
Faktura uten firma
Vi tar oss av all administrasjon - du får utbetalt lønn etter skatt.
Foodora Rider
Faktura fra ditt firma
Bruk vår plattform til å sende fakturaer, helt gratis.

Fordeler ved å bruke vår lønnstjeneste

No need for an accountant
Du trenger ikke regnskapsfører

Vi har alt under kontroll, og tar oss av skatt og rapportering.

Fewer obligations
Slipp forpliktelsene med eget selskap

Du trenger ikke å registrere noe eget firma og papirmølla som kreves for dette.

Få betalt nå
Få pengene raskt på konto

Så snart kunden din betaler oss, betaler vi deg.

No more missed payments

Unngå rot i regnskapet, ingen glemte frister

La oss ta oss av alt det administrative, inkludert skattetrekk og rapportering, slik at du kan ta livet med ro.

Save money

Spar penger

Å ha eget selskap er dyrt. Du betaler gjerne for både regnskapsfører og regnskapsprogram, for ikke å nevne at rapportering og papirarbeid tar tid.

Med PayoutPartner kan du bruke tiden din på det som er viktig for deg.

Har du spørsmål?

• Har du eget firma (enkeltpersonforetak eller AS) så kan du sende fakturaer gratis og det koster ingenting. Kunden din betaler deg direkte, og hele beløpet betales til deg i sin helhet.

• Hvis du ikke har ditt eget selskap, kan vi fakturere kunden din og betale deg lønn etter fradrag for skatter og avgifter.

For hver 100kr + merverdiavgift (mva) som kunden din betaler:
– Vi innbetaler mva til Skattetaten
– Vi belaster en serviceavgift 4,9 % for våre tjenester
– Dersom du har fakturert kjøregodtgjørelse, diett eller lignende sørger vi for at dette utbetales skattefritt
– Vi trekker 14,1 % arbeidsgiveravgift, som alle arbeidsgivere må betale Skatteetaten
– Det resterende beløpet er 83,35kr som er din lønn før skatt
– Fra dette beløpet trekker vi skatt i henhold til skattekortet ditt og overfører resten til deg som lønn.


Vi belaster en serviceavgift på 4,9 % som dekker våre kostnader til blant annet husleie, lønn, programvarelisenser, regnskapsfører/revisor.

Skatteetaten krever inn 14,1% av all lønn arbeidsgiveravgift fra alle arbeidsgivere. Dette finansierer blant annet dine offentlige sykepenger, pensjon og dagpenger fra NAV når du trenger dette.

Salita har en spesialavtale med PayoutPartner, hvor de dekker alle tjeneste- og arbeidsgiveravgiftskostnader for sine tolker og oversettere.

For alle betalinger fra Salita vil du ikke bli belastet noen ekstra avgifter. Alle avgifter betales av Salita.

Som frilanser betaler du skatt på samme måte som lønnsmottakere. Du leverer skattemelding for arbeidstakere, og har rett til minstefradrag som lønnsmottaker. Du har ikke plikt til å føre regnskap, og skal ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

Du er frilanser når du mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt hos den du utfører arbeidet for, men heller ikke er selvstendig næringsdrivende. Som frilanser er du i en mellomstilling mellom arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende.

Du kan lese mer om dette her: https://info.altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/frilanser/

Ja! E-posten vår er support@payoutpartner.com og er den beste måten å nå oss på.

Vårt mål er å svare deg innen 24 timer, og vi vil sørge for at du får den støtten du trenger.

For å sikre at vi kan operere til svært lave kostnader, har vi ingen telefontjeneste.

Du kan imidlertid sende oss en e-post på support@payoutpartner.com og vi tar sikte på å svare deg innen 24 timer.

Hva er ulempene ved å være frilanser?

Frilanser vs selvstendig næringsdrivende (ENK) vs ansatt

Rett fra Altinn: https://info.altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/frilanser/

Når er jeg frilanser?
Som frilanser betaler du skatt på samme måte som lønnsmottakere. Du leverer skattemelding for arbeidstakere, og har rett til minstefradrag som lønnsmottaker. Du har ikke plikt til å føre regnskap, og skal ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

Du er frilanser når du mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt hos den du utfører arbeidet for, men heller ikke er selvstendig næringsdrivende. Som frilanser er du i en mellomstilling mellom arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende.

Sosiale rettigheter for frilansere
Som frilanser har du færre sosiale rettigheter enn som arbeidstaker, men bedre rettigheter en selvstendig næringsdrivende. Oppdragsgiver har ikke sykepengeansvar, men du har rett til sykepenger fra NAV fra 17. sykedag, og kan tegne frivillig tilleggsforsikring. Du har ikke rett til feriepenger (med mindre avtale om dette foreligger) eller rettigheter som arbeidstaker når det gjelder arbeidsmiljøloven. Frilansere har ikke krav på yrkesskadetrygd eller yrkesskadeforsikring, men kan tegne frivillig yrkesskadeforsikring hos private forsikringsselskap og frivillig yrkesskadetrygd hos NAV. Frilansere har ikke krav på pensjonsordning hos oppdragsgiver, men kan tegne egen pensjonsordning. Frilansere har på visse vilkår rett til dagpenger.

Forsikring

Som ansatt dekker din arbeidsgiver dine forsikringskostnader.

Som selvstendig næringsdrivende må du kjøpe din egen forsikring.
Se nærmere på kjøp av forsikring fra NAV her: https://www.nav.no/forsikring-selvstendig-naringsdrivende

For frilansere tilbyr vi forsikring for et begrenset antall yrker, da betaling for forsikring for alle vil føre til at prisene våre også øker.
Se nærmere på kjøp av forsikring fra NAV her: https://www.nav.no/forsikring-frilansere

Utgifter

Å slippe å betale for utstyr er en stor fordel for ansatte.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere må betale for sitt eget utstyr, og deretter finne en måte å trekke det fra skatten ved å fylle ut selvangivelsen korrekt hvert år.

Merk at selv for selvstendig næringsdrivende er det bedre å kjøpe utstyr på eget personnavn i stedet for i firmanavnet, da det gir dem bedre garantier og rettigheter til utskifting/reparasjon.

Timepriser

Som frilanser eller selvstendig næringsdrivende bør du fakturere kundene dine mye mer enn hva en gjennomsnittslønn ville vært for den samme rollen.

Formelen som Innovasjon Norge bruker for å beregne timekostnaden til en ansatt er å multiplisere årslønnen med 0,0012

Så hvis du har som mål å ha en lønn på 500 000kr så bør du fakturere 500 000*0,0012 = 600kr per time. Dette bør imidlertid også avhenge av din erfaring, utdannelse, markedsforhold og din egen personlige merkevare.

Hos PayoutPartner ser vi lønn som varierer fra 110kr per time til over 10000kr per time.

Sykepenger: 100% lønn fra dag 17 fra NAV

Ansatte får sykepenger fra dag-1. Arbeidsgiveren deres må betale full lønn selv når de ansatte er syke. Du kan lese om ansattes sykepenger her: https://info.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/sykdom/sykefravar-og-sykepenger/

Selvstendig næringsdrivende er sine egne arbeidsgivere, og får ingen sykepenger fra seg selv. NAV dekker 80 % av gjennomsnittsinntekten de siste 3 mnd som sykepenger fra dag-17. Du kan lese om selvstendig næringsdrivende sykepenger her: https://info.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/sykdom/sykepenger-for-selvstendig-naringsdrivende/

Frilansere har det bedre enn selvstendig næringsdrivende, men dårligere enn ansatte, da arbeidsgiveren til en frilanser ikke betaler sykepenger. NAV dekker 100 % av deres gjennomsnittsinntekt siste 3 måneder som sykepenger fra dag-17. Du kan lese om sykepenger for frilansere her: https://info.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/sykdom/sykepenger-for-frilansere/

Hvordan får jeg en heltids- eller deltidsansattrolle?

Å være frilanser eller selvstendig næringsdrivende er et vanskelig valg, men noen er gode på det. Hvis du har det rette talentet og evnen til å tiltrekke deg kunder, er det godt mulig at du vil få et bedre resultat enn med vanlig ansettelse.

Når det er sagt, er det definitivt ikke for alle å være frilanser eller selvstendig næringsdrivende. Usikkerheten og redusert ytelse kan være en kilde til stort stress for mange.

Å tilby tjenestene dine utenom den vanlige heltids- eller deltidsjobben er også et alternativ som mange velger, for å sikre at de er i stand til å jobbe forutsigbart og med ting de brenner for.

Føler du at du er klar for å gå over til en heltids- eller deltidsrolle, eller omvendt, ta kontakt og selv om vi ikke kan hjelpe – vi skal gjøre vårt beste for å prøve.

Har du ikke fått betalt? Kontakt oss

E-post

support@payoutpartner.com

Vi forsøker alltid å svare alle meldinger innen 24 timer.

Partner med oss

Hvis du ønsker å automatisere utbetalingsprosessene dine, kontakt oss, så setter vi gjerne opp en API-integrasjon eller datautveksling for å betale alle frilanserne dine problemfritt.

Manymore.com

Ble du sendt til PayoutPartner fra Manymore.com?

Fra 1. mai 2024 vil alle finansielle tjenester som tilbys av Manymore.com bli overført til PayoutPartner.

Begge selskapene er en del av Skiwo Group, og er på samme sted.

Samme team, bedre service

For å gi frilanserne våre best mulig service, bestemte vi oss for å dele våre finansielle tjenester fra Manymore.com og sette det opp som et eget selskap.

Dette gjør at vi kan betjene deg bedre, og sikrer at vårt hovedfokus er å sørge for at du får betalt.

POP - PayoutPartner